Efternamnet Bernotas


Snabbfakta om Bernotas


Bernotas på rövarspråket: Boberornonototasos
Bernotas baklänges blir: Satonreb

Hur många har Bernotas som efternamn?

10 har Bernotas som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernotasObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest