Efternamnet Bernövall


Snabbfakta om Bernövall


Bernövall på rövarspråket: Boberornonövovaloll
Bernövall baklänges blir: Llavönreb

Hur många har Bernövall som efternamn?

28 har Bernövall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernövallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest