Efternamnet Bernow


Snabbfakta om Bernow


Bernow på rövarspråket: Boberornonowow
Bernow baklänges blir: Wonreb

Hur många har Bernow som efternamn?

38 har Bernow som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernowObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest