Efternamnet Bernroth


Snabbfakta om Bernroth


Bernroth på rövarspråket: Boberornonrorotothoh
Bernroth baklänges blir: Htornreb

Hur många har Bernroth som efternamn?

34 har Bernroth som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernrothObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest