Efternamnet Bernsand


Snabbfakta om Bernsand


Bernsand på rövarspråket: Boberornonsosanondod
Bernsand baklänges blir: Dnasnreb

Hur många har Bernsand som efternamn?

32 har Bernsand som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernsandObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest