Efternamnet Bernselius


Snabbfakta om Bernselius


Bernselius på rövarspråket: Boberornonsoseloliusos
Bernselius baklänges blir: Suilesnreb

Hur många har Bernselius som efternamn?

11 har Bernselius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernseliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest