Efternamnet Bernstål


Snabbfakta om Bernstål


Bernstål på rövarspråket: Boberornonsostotålol
Bernstål baklänges blir: Låtsnreb

Hur många har Bernstål som efternamn?

11 har Bernstål som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernstålObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest