Efternamnet Bernstav


Snabbfakta om Bernstav


Bernstav på rövarspråket: Boberornonsostotavov
Bernstav baklänges blir: Vatsnreb

Hur många har Bernstav som efternamn?

10 har Bernstav som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernstavObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest