Efternamnet Bernstén


Snabbfakta om Bernstén


Bernstén på rövarspråket: Boberornonsostoténon
Bernstén baklänges blir: Nétsnreb

Hur många har Bernstén som efternamn?

12 har Bernstén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernsténObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest