Efternamnet Bernström


Snabbfakta om Bernström


Bernström på rövarspråket: Boberornonsostotrorömom
Bernström baklänges blir: Mörtsnreb

Hur många har Bernström som efternamn?

716 har Bernström som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernströmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest