Efternamnet Bernsveden


Snabbfakta om Bernsveden


Bernsveden på rövarspråket: Boberornonsosvovedodenon
Bernsveden baklänges blir: Nedevsnreb

Hur många har Bernsveden som efternamn?

17 har Bernsveden som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernsvedenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest