Efternamnet Bernt


Snabbfakta om Bernt


Bernt på rövarspråket: Boberornontot
Bernt baklänges blir: Tnreb

Hur många har Bernt som efternamn?

15 har Bernt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerntObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest