Efternamnet Berntorp


Snabbfakta om Berntorp


Berntorp på rövarspråket: Boberornontotororpop
Berntorp baklänges blir: Protnreb

Hur många har Berntorp som efternamn?

25 har Berntorp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerntorpObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest