Efternamnet Berntsen


Snabbfakta om Berntsen


Berntsen på rövarspråket: Boberornontotsosenon
Berntsen baklänges blir: Nestnreb

Hur många har Berntsen som efternamn?

116 har Berntsen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerntsenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest