Efternamnet Berntsson


Snabbfakta om Berntsson


Berntsson på rövarspråket: Boberornontotsossonon
Berntsson baklänges blir: Nosstnreb

Hur många har Berntsson som efternamn?

4 282 har Berntsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerntssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest