Efternamnet Berntzén


Snabbfakta om Berntzén


Berntzén på rövarspråket: Boberornontotzozénon
Berntzén baklänges blir: Néztnreb

Hur många har Berntzén som efternamn?

60 har Berntzén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerntzénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest