Efternamnet Berntzon


Snabbfakta om Berntzon


Berntzon på rövarspråket: Boberornontotzozonon
Berntzon baklänges blir: Noztnreb

Hur många har Berntzon som efternamn?

70 har Berntzon som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerntzonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest