Efternamnet Bernulf


Snabbfakta om Bernulf


Bernulf på rövarspråket: Boberornonulolfof
Bernulf baklänges blir: Flunreb

Hur många har Bernulf som efternamn?

32 har Bernulf som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernulfObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest