Efternamnet Bernvid


Snabbfakta om Bernvid


Bernvid på rövarspråket: Boberornonvovidod
Bernvid baklänges blir: Divnreb

Hur många har Bernvid som efternamn?

30 har Bernvid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernvidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest