Efternamnet Bernving


Snabbfakta om Bernving


Bernving på rövarspråket: Boberornonvovinongog
Bernving baklänges blir: Gnivnreb

Hur många har Bernving som efternamn?

17 har Bernving som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernvingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest