Efternamnet Berrada


Snabbfakta om Berrada


Berrada på rövarspråket: Boberorradoda
Berrada baklänges blir: Adarreb

Hur många har Berrada som efternamn?

10 har Berrada som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerradaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest