Efternamnet Berro


Snabbfakta om Berro


Berro på rövarspråket: Boberorro
Berro baklänges blir: Orreb

Hur många har Berro som efternamn?

31 har Berro som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerroObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest