Efternamnet Bertan


Snabbfakta om Bertan


Bertan på rövarspråket: Boberortotanon
Bertan baklänges blir: Natreb

Hur många har Bertan som efternamn?

17 har Bertan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest