Efternamnet Bertén


Snabbfakta om Bertén


Bertén på rövarspråket: Boberortoténon
Bertén baklänges blir: Nétreb

Hur många har Bertén som efternamn?

18 har Bertén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerténObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest