Efternamnet Berter


Snabbfakta om Berter


Berter på rövarspråket: Boberortoteror
Berter baklänges blir: Retreb

Hur många har Berter som efternamn?

16 har Berter som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerterObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest