Efternamnet Berthier


Snabbfakta om Berthier


Berthier på rövarspråket: Boberortothohieror
Berthier baklänges blir: Reihtreb

Hur många har Berthier som efternamn?

12 har Berthier som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerthierObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest