Efternamnet Berthilsson


Snabbfakta om Berthilsson


Berthilsson på rövarspråket: Boberortothohilolsossonon
Berthilsson baklänges blir: Nosslihtreb

Hur många har Berthilsson som efternamn?

29 har Berthilsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerthilssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest