Efternamnet Berthin


Snabbfakta om Berthin


Berthin på rövarspråket: Boberortothohinon
Berthin baklänges blir: Nihtreb

Hur många har Berthin som efternamn?

14 har Berthin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerthinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest