Efternamnet Berthold


Snabbfakta om Berthold


Berthold på rövarspråket: Boberortothohololdod
Berthold baklänges blir: Dlohtreb

Hur många har Berthold som efternamn?

44 har Berthold som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertholdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest