Efternamnet Berti


Snabbfakta om Berti


Berti på rövarspråket: Boberortoti
Berti baklänges blir: Itreb

Hur många har Berti som efternamn?

13 har Berti som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest