Efternamnet Bertilsköld


Snabbfakta om Bertilsköld


Bertilsköld på rövarspråket: Boberortotilolsoskoköloldod
Bertilsköld baklänges blir: Dlökslitreb

Hur många har Bertilsköld som efternamn?

11 har Bertilsköld som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertilsköldObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest