Efternamnet Bertilson


Snabbfakta om Bertilson


Bertilson på rövarspråket: Boberortotilolsosonon
Bertilson baklänges blir: Noslitreb

Hur många har Bertilson som efternamn?

74 har Bertilson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertilsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest