Efternamnet Bertilsson


Snabbfakta om Bertilsson


Bertilsson på rövarspråket: Boberortotilolsossonon
Bertilsson baklänges blir: Nosslitreb

Bertilsson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Offentlig statistik uppger att följande antal personer var folkbokförda i Sverige den 31 december 2018 med stavningsvarianterna

  • Bertilsson 3959
  • Bertilson 74
  • Berthilsson 30
  • Berthilson 4

Totalt blir detta 4067 personer. Namnet är ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Bertils son.

Källa: Wikipedia

Hur många har Bertilsson som efternamn?

3 867 har Bertilsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertilssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest