Efternamnet Bertze


Snabbfakta om Bertze


Bertze på rövarspråket: Boberortotzoze
Bertze baklänges blir: Eztreb

Hur många har Bertze som efternamn?

17 har Bertze som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BertzeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest