Efternamnet Berzelius


Snabbfakta om Berzelius


Berzelius på rövarspråket: Boberorzozeloliusos
Berzelius baklänges blir: Suilezreb

Hur många har Berzelius som efternamn?

156 har Berzelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerzeliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest