Efternamnet Berzell


Snabbfakta om Berzell


Berzell på rövarspråket: Boberorzozeloll
Berzell baklänges blir: Llezreb

Hur många har Berzell som efternamn?

29 har Berzell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerzellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest