Efternamnet Berzén


Snabbfakta om Berzén


Berzén på rövarspråket: Boberorzozénon
Berzén baklänges blir: Nézreb

Hur många har Berzén som efternamn?

62 har Berzén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerzénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest