Efternamnet Besara


Snabbfakta om Besara


Besara på rövarspråket: Bobesosarora
Besara baklänges blir: Araseb

Hur många har Besara som efternamn?

25 har Besara som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BesaraObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest