Efternamnet Besev


Snabbfakta om Besev


Besev på rövarspråket: Bobesosevov
Besev baklänges blir: Veseb

Hur många har Besev som efternamn?

13 har Besev som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BesevObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest