Efternamnet Besher


Snabbfakta om Besher


Besher på rövarspråket: Bobesoshoheror
Besher baklänges blir: Rehseb

Hur många har Besher som efternamn?

23 har Besher som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BesherObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest