Efternamnet Besker


Snabbfakta om Besker


Besker på rövarspråket: Bobesoskokeror
Besker baklänges blir: Rekseb

Hur många har Besker som efternamn?

10 har Besker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BeskerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest