Efternamnet Beskow


Snabbfakta om Beskow


Beskow på rövarspråket: Bobesoskokowow
Beskow baklänges blir: Wokseb

Beskow är ett efternamn som bärs av en månghövdad svensk släkt av ursprungligen tysk härkomst. Den 31 december 2013 var 292 personer med namnet Beskow bosatta i Sverige.

Källa: Wikipedia

Hur många har Beskow som efternamn?

325 har Beskow som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BeskowObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest