Efternamnet Besrat


Snabbfakta om Besrat


Besrat på rövarspråket: Bobesosroratot
Besrat baklänges blir: Tarseb

Hur många har Besrat som efternamn?

19 har Besrat som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BesratObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest