Efternamnet Bessing


Snabbfakta om Bessing


Bessing på rövarspråket: Bobesossinongog
Bessing baklänges blir: Gnisseb

Hur många har Bessing som efternamn?

17 har Bessing som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BessingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest