Efternamnet Bevegård


Snabbfakta om Bevegård


Bevegård på rövarspråket: Bobevovegogårordod
Bevegård baklänges blir: Drågeveb

Hur många har Bevegård som efternamn?

12 har Bevegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BevegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest