Efternamnet Bexell


Snabbfakta om Bexell


Bexell på rövarspråket: Bobekoksoseloll
Bexell baklänges blir: Llexeb

Hur många har Bexell som efternamn?

367 har Bexell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BexellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest