Efternamnet Biärsjö


Snabbfakta om Biärsjö


Biärsjö på rövarspråket: Bobiärorsosjojö
Biärsjö baklänges blir: öjsräib

Hur många har Biärsjö som efternamn?

17 har Biärsjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiärsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest