Efternamnet Biberg


Snabbfakta om Biberg


Biberg på rövarspråket: Bobiboberorgog
Biberg baklänges blir: Grebib

Hur många har Biberg som efternamn?

111 har Biberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BibergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest