Efternamnet Bicaj


Snabbfakta om Bicaj


Bicaj på rövarspråket: Bobicocajoj
Bicaj baklänges blir: Jacib

Hur många har Bicaj som efternamn?

14 har Bicaj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BicajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest