Efternamnet Bidås


Snabbfakta om Bidås


Bidås på rövarspråket: Bobidodåsos
Bidås baklänges blir: Sådib

Hur många har Bidås som efternamn?

10 har Bidås som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BidåsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest